ในระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2562 ผศ.ไพรัชช์ จันทร์งาม และอาจารย์ธราทิตย์ เกตุหอม นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทีม MATH EDU เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลราชพฤกษ์ คัพ ครั้งที่ 12 ณ BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น