โครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า 2500 ปีแล้ว พระธาตุพนมก็ยังเป็นสถานที่สำคัญ เป็นที่เคารพสักการะบูชาในหัวใจของชาวพุทธเสมอมา ด้วยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระมหากัสสะปะได้เมตตาอัญเชิญมานับแต่ พ.ศ.8

ในปีนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานกราบนมัสการพระธาตุพนม (ซึ่งตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อทำความสะอาด บริเวณพระธาตุเจดีย์ บริเวณหอพระแก้ว กราบนมันการพระธาตุพนม ถวายพระพุทธรูป พระพุทธศรีอินทรารักษาใจ และพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์ ถวายผ้าป่า-สังฆทาน และได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตลงสู่สะดือทะเล
        

ผศ. นันทนา คงนันทะ,ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา, และอาจารย์ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ คณะผู้ดำเนินโครงการกล่าวว่า “โดยปกติเราจะมีกิจกรรม ทำนุบำรุง ศาสนา โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด วิหาร เจดีย์ ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย ด้วยมีแนวคิดว่าชาวพุทธทุกๆท่าน  ล้วนสามารถที่จะช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน จากคนรุ่นหนึ่ง แตะมือสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อช่วยกันส่งต่อพระพุทธศาสนาให้ดีงามตามกำลังของเรา อานิสงฆ์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ย่อมบังเกิดกับทุกท่านที่เกี่ยวข้อง” ดังนั้นทั้งครอบครัว และสถานศึกษาล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การมาปฏิบัติภาระกิจบุญที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในครั้งนี้ เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ คณาจารย์เปรียบเสมือนสะพานบุญ ได้นำพานักศึกษากว่าร้อยชีวิต ข้ามฝั่ง ไปสร้างมหากุศล ทาน ศีลบารมี ที่จังหวัดนครพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารแห่งนี้ ตั้งแต่บ่ายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงบ่ายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทุกกิจกรรมเสร็จสิ้นตามที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์งดงาม


 

เช้าวันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีอัญเชิญพระอุปคุตลงสู่สะดือทะเล นักศึกษาได้เข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พิธีอัญเชิญพระอุปคุตลงสู่สะดือทะเล
และในภาคเช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาขาสุขชุมชน แต่งกายผ้าไทยที่สวยงาม ร่วมกันทำพิธีถวายพระพุทธรูป ถวายผ้าป่า-สังฆทาน อย่างพร้อมเพรียงกัน

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาตร์-คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาอื่นๆ,อาจารย์นงนุช แก้วมณีชัย (อ.ธาตุพนม) ตลอดจนทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่ได้กรุณา สนับสนุน ให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง อย่างดียิ่ง ขออานิสงฆ์ผลบุญได้บังเกิดกับทุกๆ ท่าน ทั้งท่านที่ร่วมบริจาคปัจจัยและท่านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอให้ได้อานิสงฆ์แห่งบุญนี้ในการร่วมอนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ความคิดเห็น