ผู้วิจัย

Supatcha Chooseangjaew, Suwat Tanyaros, Sarun Jumrusthanasan, Nuntaporn Getlekha and Alongklod Tanomtong

บทคัดย่อ

Conventional karyotyping and detection of nucleolar organizer region (NOR) were performed on a tropical oyster, Crassostrea iredalei from Nakhon Si Thammarat province, Thailand. Chromosome preparations were made from gill tissues. Conventional Giemsa􀁠s staining and Ag-NOR banding were performed. The results revealed that the chromosome number was 2n=20 and fundamental number (NF) was 40, the karyotype consisting of 12 large metacentric and eight medium metacentric chromosomes. The NORs were located terminally on the long arms of the chromosome pair 10.

หน่วยงานการอ้างอิง

1) Marine Shellfish Breeding Research Unit, Department of Marine Science, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, Trang 92150, Thailand. 2) Department of Fisheries Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, Trang 92150, Thailand. 3) Toxic Substances in Livestock and Aquatic Animals Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002, Thailand. 4) Program in Biology, Department of Science, Faculty of Science, Buriram Rajabhat University, Muang, Buriram 31000, Thailand. 5) Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand

ไฟล์แนบ

pdf Oyster

ขนาดไฟล์ 386 KB | จำนวนดาวน์โหลด 313 ครั้ง

ความคิดเห็น