ส่าไข้ที่หน้า

ส่าไข้ที่หน้าส่าไข้ที่ขา

ส่าไข้  หัดกุหลาบ หัดดอกกุหลาบ หรือ ไข้ผื่นกุหลาบในทารก  (Roseola) เป็นการติดเชื้อไวรัสHuman herpesvirus type 6 (HHV-6) เป็นส่วนใหญ่ พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ส่วนใหญ่แล้วจะพบในเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 3 ปี พบได้บ่อยแค่ไหนน่ะหรือ ? เป็นที่คาดกันว่ากว่า 25% ของการไปพบแพทย์ฉุกเฉินด้วยเรื่องไข้ในเด็กเล็กมีสาเหตุมาจากส่าไข้

อาการส่าไข้ คือ อาการที่เด็กมีตุ่มแดง ๆ ขึ้นตามตัวหลังจากเป็นไข้หรือมีไข้อยู่ อาการจะคล้าย ๆ กับการเป็นหัด หรือ อีสุกอีใส โรคนี้จะพบได้บ่อยในเด็กเล็ก ลักษณะอาการจะเหมือนมีไข้เพียงแต่มีตุ่มแดง ๆ ขึ้นตามตัวด้วย การดูแลก็เหมือนกับการดูแลเด็กเป็นไข้ อาการจะหายไปเองภายใน 3-4 วัน หากไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อน

อาการส่าไข้ เกิดจากเชื้อไวรัส เด็กจะมีอาการ มีน้ำมูกไหล เจ็บคอ กินข้าวได้น้อย หรือ เบื่ออาหาร อาการโดยทั่วไปจะมีตุ่มแดงขึ้นบริเวณตัวก่อน และจะลามไปยังแขนขา และผื่นที่ขึ้นจะหายไปเองประมาณ 3 วัน โดยไม่มีรอยหรือแผลเป็นตามตัว

 

credit : http://www.gj.mahidol.ac.th/th/taking-care-of-fever-blister/

ความคิดเห็น