นักวิชาการชี้ ‘กระหัง’ พิสูจน์ไม่ได้ วอนนึกถึงหลักศาสนา อย่าเชื่อมายาคติและภาพลวงตา

ความคิดเห็น