วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 อ.ไพรัชช์ จันทร์งาม นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมสัมนาคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเตรียมการจัดงานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 16 ในช่วงต้นปี 2562 ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 13 สถาบัน ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความคิดเห็น