• วิษณุ ปัญญายงค์ posted an update 2 years ago

    วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวิทยากรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพของกระบวนการผลิตและการแปรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์