• วีระยุทธ สุทโธ posted an update 2 years, 8 months ago

    บทเพลง ninja ผู้ประพันธ์ ได้สร้างทำนอง ตามลักษณะของนินจา ผู้ชมสามารถจินตนาการไปถึง ninja ในลักษณะของตนเองได้ ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ครั้งนี้ได้บรรเลงด้วยเครื่องสายตะวันตก ประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีต่อไปนี้
    violin viola cello double bass เป็นการฝึกซ้อมของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน ๑๘ คน