• วีราพัชร์ ปุญญพัฒนศิริ posted an update in the group Group logo of Support CenterSupport Center 4 years, 11 months ago

    วิธีลงรูป หลายๆ รูป ในหน้า “กิจกรรมของฉัน” วิธีที่ 2 โดยการ ลาก วาง
    1.เปิดโฟเดอร์หรือตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการ
    2.เปิดหน้าเว็บไซต์ ในหน้า กิจกรรมของฉัน และย่อหน้าต่างลง
    3. ลากไฟล์ที่ต้องการวางในกรอบ กิจกรรมของฉัน โดยปกติไฟล์จะทำการจัดลำดับตามชื่อของไฟล์ หากต้องการจัดลำดับไฟล์ด้วยตนเอง ให้ใส่ไฟล์ท้ายสุดก่อนและใส่ไฟล์ตามลำดับจนถึงไฟล์แรก