• วีราพัชร์ ปุญญพัฒนศิริ posted an update in the group Group logo of Support CenterSupport Center 4 years, 10 months ago

  วิธีลงรูป หลายๆ รูป ในหน้า “กิจกรรมของฉัน”
  เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการเลือกไฟล์ เราสามารถเลือกไฟล์ได้หลายไฟล์ในครั้งเดียว ได้ตามต้องการมี 2 วิธี คือ
  1. เลือกไฟล์จากหน้าต่าง Windows Explorer ตามลักษณะของการจัดเรียงไฟล์และความต้องการของผู้ใช้
  – การเลือกไฟล์ที่เรียงติดกัน –
  การเลือกไฟล์ที่เรียงติดกัน สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ คือ
  วิธีที่ 1
  1. แดรกเมาส์เป็นเส้นทแยงให้มีกรอบล้อมรอบไฟล์ที่ต้องการเลือก
  2. จะปรากฏแถบสีเข้มบริเวณไฟล์นั้น
  วิธีที่ 2
  1. คลิกไฟล์แรกที่ต้องการเลือก
  2. กดแป้น ค้างไว้ และคลิกเลือกไฟล์สุดท้าย ไฟล์ทั้งหมดระหว่างไฟล์แรกและไฟล์สุดท้ายจะถูกเลือก
  – การเลือกไฟล์ที่ไม่เรียงติดกัน-
  1. คลิกที่ไฟล์ร์ที่ต้องการเลือก
  2. กดแป้น ค้างไว้ และคลิกเลือกไฟล์อื่นๆ ที่ต้องการจนครบ แล้วปล่อยแป้น
  *หากต้องการจัดลำดับภาพให้เลือกไฟล์สุดท้ายก่อนแล้วย้อนมายังภาพแรก