• รับสมัครนักศึกษาเก็บข้อมูลชุมชน
  วันละ 600 บาท ระยะเวลา 10 วัน
  ถ้ามีคนสมัครเยอะ ผมขออนุญาตแบ่ง จำนวนวันนะครับ
  เผื่อกระจายรายได้ให้นักศึกษาทุกคน
  แต่ถ้ามีจำนวนมากเกินจัดการได้ ผมก็ขอนุญาตกำหนดคนตามความเหมาะสมนะครับ
  // ลงพื้นที่ทั้งวัน ทนทุกสภาพอากาศ
  // มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความใส่ใจ (ออกจากมหาวิทยาลัย ประมาณ 7.30-8.00 เสร็จเร็วกลับเร็ว)
  // วันที่ลงยังไม่ระบุ เดี๋ยวต้องจัด ดังนั้นใครที่จะลงชื่อ ต้องมีความพร้อมเสมอนะครับ ที่จะทำงาน
  // ไปรถอาจารย์ มีอาจารย์ไปด้วยเสมอนะครับ
  // ถ้าใครไม่พร้อมยังไม่ต้องสมัครนะครับ เรามีงานหน้า ๆ ให้อีกเยอะครับ
  // น่าจะเริ่มเก็บข้อมูลเดือน ตุลาคมนี้ (ปิดเทอมอยู่นะเธอ)
  // ใครจะทำต้องมาส่งสำเนาบัตรที่สาขาด้วยนะครับ ภายในวันที่ 10
  https://forms.gle/CG9Y9uichfMkiiGK6