• ข่าวดี ❗
  ทางสาขาไอที ร่วมกับหน่วยงานทางไอทีระดับประเทศ 💞
  จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น โควต้า 120 คน 🤘🤘
  เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ และสร้างผลงานด้าน AR VR MR เพื่อส่งเข้าประกวด
  โดยมีรางวัลและประกาศเกียรติคุณมอบให้กับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 🐝🐝
  🙋‍♂️ อบรม 2 วัน และได้ใบประกาศโครงการฯ
  🙋‍♂️ การสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer
  (ใบประกาศที่ใช้ได้ทั่วโลก โดยปกติจะต้องเสียเงินเพื่อเข้าสอบ 100$ แต่นี้ฟรีนะครับ
  และจะอยู่ในฐานข้อมูลทีี่ใช้ในระดับนานชาติ)
  นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งนำไปประกวดชิงเงินรางวัล
  ที่ 1 : 20,000 บาท พร้อบใบประกาศเกียรติคุณ
  ที่ 2 : 10,000 บาท พร้อบใบประกาศเกียรติคุณ
  ที่ 3 : 8,000 บาท พร้อบใบประกาศเกียรติคุณ
  ชมเชยแต่ละประเภท 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อบใบประกาศเกียรติคุณ
  // อยากให้นักศึกษาไอทีที่สนใจสมัคร นะครับ โอกาสนี้หายากมาก โดยเฉพาะได้สอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล
  // ไม่ต้องมีพื้นฐานก้ได้ ขอแค่มีความตั้งใจ อยากเรียนรู้ และต่อยอดทางด้านไอที
  // ปี 1 ก็สมัครได้นะครับ
  // สนใจสมัครเลย ลิงก์ด้านล่าง
  // ส่วนวันอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอดูยอดคนสมัคร และจัดการกลุ่มผู้เรียนก่อน 🔥🔥🔥