• วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์