• วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ posted an update 3 months, 2 weeks ago

    วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมงาน โครงการ สร้างความรักความผูกพัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์