• วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมงาน โครงการ สร้างความรักความผูกพัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์