• วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ posted an update 2 years, 3 months ago

    วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมงาน โครงการ สร้างความรักความผูกพัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์