• วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ร่วมงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์