• วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมโครงการการเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและนิทรรศการวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมงานนิทรรศการวันกีฬาแห่งชาติ กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลยิงจุดโทษ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์