• วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ณ หอประชุมวิชาอัตศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์