• วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ posted an update 3 months, 2 weeks ago

    วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ณ หอประชุมวิชาอัตศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์