• ผศ. สุวรรณา จันคนา posted an update 2 months, 2 weeks ago

    เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฎ ด้วยพระบารมีจึงมีราชภัฏ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567