• ผศ. สุวรรณา จันคนา posted an update 2 months, 2 weeks ago

    เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ วันที่ 28 ธันวาคม 2566