• ผศ. สุวรรณา จันคนา posted an update 2 months, 2 weeks ago

    เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมวิชาชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 11 ตุลาคม 2566