• ผศ. สุวรรณา จันคนา posted an update 8 months, 1 week ago

    เข้าร่วมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ชั้น1 อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์