• สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ posted an update 3 months, 1 week ago

    4 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ยาหม่องและยาดมสมุนไพร จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยสาขาวิชาเคมีร่วมแสดงผลผลิตจากการดำเนินงานร่วมกับโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์