• สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ posted an update 3 months, 1 week ago

    ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาเคมี พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2567