• สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ posted an update 3 months, 1 week ago

    ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น ยาหม่องน้ำสูตรกระชายและยาหม่องน้ำสูตรสมุนไพร ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567