• สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ posted an update 3 months, 1 week ago

    26 มกราคม สาขาวิชาเคมีลงพื้นที่เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถ่ายทอดสูตรผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2567