27.1 รร บ้านกรวดวิทยาคาร
27-1-%e0%b8%a3%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3