• สุภาพร มะรังษี posted an update 2 years, 5 months ago

    ในวันที่เหรื่อยบ้าก้ย่งมีข่าวดี ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี ได้ลงนามจ้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ United University ประเทศอินเดีย ซึ่งทาง UU ประเทศอินเดีย ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากมรภ.บุรีรัมย์ และได้นำเสนอข่าว India News เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 แบบนี้ก็คงหายเหนื่อยกันเลยทีเดียว และนี่ก็คือความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการจัดตั้งและพัฒนาคณะพยาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์