• สุภาพร มะรังษี posted an update 1 year, 7 months ago

    13 ตุลาคม 2563 เวลา13.00น.ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ในการเข้ารับพระราชทานแริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันนี้บัณฑิตทุกท่านทำได้ดีมากค่ะ