• สุภาพร มะรังษี posted an update 3 years, 4 months ago

    12ตค.2563เวลา9.00น. ถวายพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรนตของพระองค์ท่าน