• สุภาพร มะรังษี posted an update 3 years, 4 months ago

    9ตุลาคม2563
    เข้าร่วมประชุม ทคพย.ประจำเดือนตุลาคม 2563 ที่อมารีแอร์พอร์ตดอนเมือง. ขอบคุณโอกาสดีๆที่ทำให้มีโอกาสพัฒนาตนเองและมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพพยาบาล