• สุภาพร มะรังษี posted an update 3 years, 4 months ago

    5ตค.2563เวลา13.30น.ประชุม.กบ.มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพีธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ตุลาคม 2563 ณ มรภ.สกลนคร