• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 2 years ago

    5 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการศูนย์อาหารและฝ่ายก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันสำรวจพื้นที่ของศูนย์อาหาร 1 เพื่อปรับปรุงและซ่อมให้มีสภาพที่พร้อมและสวยงาม ก่อนเปิดทำการในภาคเรียนที่ 2/2564