• ผศ.ดร. ศรัญญา มณีทอง posted an update 5 months, 1 week ago

    ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น ยาหม่องน้ำสูตรกระชายและยาหม่องน้ำสูตรสมุนไพร ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ผลิตภัณฑ์จากผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2567