• ผศ.ดร. ศรัญญา มณีทอง posted an update 5 months, 3 weeks ago

    สาขาวิชาเคมีลงพื้นที่เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถ่ายทอดสูตรผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น #ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2567