• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 6 months, 4 weeks ago

    วันที่ 16 กันยายน 2566 ร่วมกิจกรรมอบรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ การประยุกต์คณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบและสถาปัตยกรรม ณ ห้อง 536 คณะวิทยาศาสตร์