• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 5 months, 3 weeks ago

    วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้อง 536 คณะวิทยาศาสตร์