• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 5 months, 3 weeks ago

    ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ร่วมซ้อมบัณฑิตเนื่องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร แบบแบ่งกลุ่มระดับคณะ ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์