• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 5 months, 3 weeks ago

    ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ร่วมกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนห้องเรียนพิเศศวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 536 คณะวิทยาศาสตร์