• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 1 year ago

    ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ร่วมพิพากษ์หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์