• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 11 months, 2 weeks ago

    ในช่วงวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล บพท. ทั้งสิ้น 15 ครั้ง ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์