• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 11 months, 2 weeks ago

    ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการงานวิจัยกับลวดลายผ้าไหม ณ บ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์