• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 1 year ago

    ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการงานวิจัยกับลวดลายผ้าไหม ณ บ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์