• ปิติวรรณ​ ฝ้ายโคกสูง posted an update 4 months, 2 weeks ago

    อบรมเชิงปฏิบัติการ HUSOC Cyber มนุษย์สังคมสู่การออกแบบหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ในสไตล์ THAI MOOC “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ Credit Bank & Credit Transfer