• งานแสดงนิทรรศการและประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับเด็กไทยวิถีใหมของกลุ่มโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ให้บริการของคณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2556
    10 เมษายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
    Cr.ภาพคณะครุศาสตร์