• พัชนี กุลฑานันท์ posted an update in the group Group logo of คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ 2 years, 8 months ago

    16 มิ.ย. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Online
    ในวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๒ อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์