• วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2565 ณ บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด (เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ) จังหวัดนครราชสีมา