• วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตาม #โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)