• ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว posted an update 2 years, 2 months ago

    วิทยากรโครงการอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1