ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-07-07 เวลา 13.43.14
%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2564-07-07-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-13-43-14