• ลาภกร วัฒนสุข posted an update 9 months, 3 weeks ago

    เข้าร่วมประชุม
    คณะกรรมการจัดซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
    เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 6
    อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์