• กุสุมา สุ่มมาตร์ posted an update 4 years, 10 months ago

    นิเทศ ติดตามในโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”23 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ.บุรีรัมย์